Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych w NanoPure  Sp. z o.o.

Niniejsza Klauzula informacyjna stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

Działając w imieniu NanoPure Sp. z o.o. informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NanoPure Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B;
 2. w celu kontaktu w sprawie ochrony danych w NanoPure Sp. z o.o. prosimy o wysłanie wiadomości na adres: biuro@nanopure.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu umożliwiającego wybór Pani/Pana kandydatury na określone stanowisko pracy;
  • przesyłania Pani/Panu, na wskazane kanały kontaktu (telefon, e-mail) odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy;
  • przesyłania Pani/Panu, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych;
  • zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami— ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy NanoPure Sp. z o.o. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji umowy/zlecenia/kontaktu/usługi informacyjnej;
 5. Pani/Pana dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą być przekazywane do państwa trzeciego; dane będą przekazywane jedynie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji umowy/zlecenia/zamówienia (np. wysyłka materiałów);
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:
  • Wygaśnięcia obowiązku archiwizowania dokumentów;
  • Wycofania udzielonej zgody;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z osobą do kontaktu wskazaną w pkt 2;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie dla Państwa usługi wykonania umowy/zlecenia/kontaktu/przesłania informacji.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polityka prywatności oraz pliki Cookies
Zapoznaj się z polityką prywatności. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.